TRIỂN LÃM DU HỌC QUỐC TẾ - LÀN SÓNG PHỤC HỒI TOÀN CẦU

Online

30th November 2021

Cancelled

Register Today

EVENT HIGHLIGHTS

Hà Nội và các tỉnh phía bắc: 15h - 19h ngày 6/11

Đà Nẵng và các tỉnh miền trung: 16h - 20h ngày 11/11

Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận: 15h - 19h ngày 13/11

Nha Trang và các tỉnh lân cận: 15h - 19h ngày 21/11

Learn More

1

DAY

0

SESSION